Novinky

Kotel pro 6 bytovku. 4 x levnější teplo, zapaluje se 1 x za rok

Kotel pro 6 bytovku. 4 x levnější teplo, zapaluje se 1 x za rok. Zásobník vydrží i několik dnů automatického provozu. Výkon 5 - 39 kW, plný náběh do 3 minut, pohotový zdroj. Původní cena 96000,- Kč + DPH tedy 115 000,- Kč, nyní 55 000,- Kč.


Nové slevy

Nové jarní slevy- znamená sleva na regulaci inteligentní dům, sleva na Anhydrit, sleva na bazény, sleva na  teplovodní bezzálivkové keramické podlahové topení, sleva na vany Santech, sleva na deskové solární kolektory
 


Ceník uhlí a paliv

Firma začala pod názvem KODEK Prodej paliv prodávat paliva v roce 1991. Zkratka KODEK znamená kovo, dřevo ekologie. Od začátku se specializovala na kvalitu. Jako první začala pro jihovýchodní Moravu dovážet v té době nejlepší Chabařovické uhlí. Později Ledvické uhlí. To prodáváme dodnes.
Z důvodu kvality netvořila skládky paliv, ale jen vykládky. Prodej paliv přímo z vagonu. Nepoužívala šnekové dopravníky, které drtí uhlí, ale nakladač.

Ceník uhlí a paliv

Vážení zákazníci, objednávky na dovoz a skládku paliv přijímáme minimálně s týdenním předstihem. Pro uhlí si můžete poslat i svého dopravce, předem si ověřujte, zda je vámi vybraný druh skladem.  

Děkujeme za pochopení. 

Ceník paliv platný od 01. ledna 2016

Nutno přičíst cenu dopravy dle pásma. 

Ceník jednotkových cen jednotlivých druhů tříděného uhlí z produkce Dolu Bílina

Klíč třídnosti

Obchodní označení

 druhu uhlí

Velikost

( mm )

Q i r prům. MJ/kg

Cena

(v Kč/t) *

 

 

113

 

Kostka „A“ Bílina

40-100

17,6

3353

 

 

121

 

Ořech 1 „A“ Bílina

20-40

17,6

3131

 

 

122

Ořech 2 „A“ Bílina

10-25

17,6

2733

 

 

 

*) cena uhlí je bez DPH 21% a daně z pevných paliv 

Cena manipulačních poplatků za nakládku a dovoz uhlí z produkce Dolu Bílina je smluvní. 

Prodávající je oprávněn v souladu a za podmínek stanovených příslušnou kupní smlouvou změnit tento ceník. Účinnost změn ceníku nastává dnem určeným v novém ceníku. Prodávající bude informovat kupujícího o změně ceníku způsobem běžným. 

Ceník je účinný od 1.1.2016 do 31.12.2016 nebo do účinnosti nového ceníku, podle toho, co nastane dříve.

 

Ceny paliv se mění často. Tak, jak je mění doly. Proto kontaktujte přímo vykládky.

Horní Lideč 6.30 až 15.00 tel/fax: 571447429
Valašská Polanka 7.30 až 12.30, 12 – 16.00 tel/fax: 571446570
Bystřička 7.30 až 12.30, 12 – 16.00 tel/fax: 571443499


 

Využijte jarních slev.

Pokud hodláte měnit kotel, doporučujeme Ořech 2. Cena kolem 195 Kč / q + dovoz z vykládky. Tedy 1,63 Kč / kg + DPH, jak píší prodejci dřevních peletek, aby to vypadalo méně, ať máte srovnání.
Pokud budete topit tímto uhlím, vytopíte dům cca za 9 – 12 000 Kč / rok, dle lokality.
Přikládá se 1 x za 2 – 5 dnů, zapaluje 1 x za rok. V ceně kotle zápalky na 20 – 30 let a dříví na 2 – 3 roky.

V současné době, po počátečním nadšení ze zemního plynu, se k uhlí vrací stále více lidí.

Dodáváme i biomasu:

Peletky:    
Můžeme zajistit i peletky 4,20 Kč / q po slevě 2,47 Kč / kg + DPH
Dřevobrikety po slevě  


 

Kvalita, reference, zkušenosti. Znáte nás dlouhá léta.

Prodej Paliv ... ST Kodek s.r.o.

Reklamační řád

1. Uplatnění reklamace
Kupující má právo na dodání dohodnutého zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nemá-li věc uvedené vlastnosti, je vadná. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vady, které musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat při dodání zboží. Reklamované zboží ponechá kupující složené na místě v původním stavu do doby, než prodávající zajistí kontrolu. Za případné samovznícení při nevhodném skladování paliva nese odpovědnost kupující.

2. Reklamace váhového množství paliva
Kupující je povinen uplatnit reklamaci váhového množství ihned po převzetí paliva. Pokud se kontrolním převážením zjistí, že reklamace nebyla oprávněná, uhradí kupující prodávajícímu náklady spojené s kontrolním převážením dodávky. Váhová odchylka může činit 3% z dodaného množství.

3. Reklamace optických vad
Jakost dodávek je určena parametry jednotlivých druhů paliv, které jsou uvedeny v katalogu výrobce tuhých paliv. Kupující po převzetí dodávky oznámí prodávajícímu zjištěné optické vady jakosti, nejdéle do 3 dnů od převzetí dodávky. Optickými vadami se rozumí vyšší obsah podsítného v dodávce paliva. Není možné reklamovat palivo, pokud je již spáleno více než 10% dodaného množství.

4. Reklamace skrytých vad
Skryté vady je možno reklamovat ve lhůtě 30-ti dnů, nedošlo-li ke spálení více než 10% jeho množství. Skrytými vadami se rozumí skutečnost, že dodané palivo obsahuje nepřípustné procento nespalitelných zbytků nebo má nižší výhřevnost než je uvedeno v katalogu výrobce. Tyto vady se prokazují laboratorním rozborem. Pokud bude reklamace oprávněná, bude mu poskytnuta náhrada vynaložených nákladu na tento rozbor.

5. Postup reklamace na optické a skryté vady
Kupující je povinen umožnit prodávajícímu odběr kontrolního vzorku paliva.
O průběhu reklamace se zapíše zápis, kde se uvede i způsob náhrady oprávněné reklamace. V případě oprávněné reklamace výrobce určí výši slevy pro zákazníka. V případě neoprávněnosti reklamace dle výsledku laboratorního rozboru a eventuelně mechanického přetřídění paliva, hradí veškeré náklady spojené s tímto úkonem kupující.

6. Vyřízení reklamace
O oprávněnosti reklamace rozhoduje vedoucí provozovny na základě výsledků z Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a.s. V případě optických a skrytých jakostních vad do 7 dnů po obdržení výsledků rozboru. O vyřízené reklamace se sepíše zápis, kde se uvede i způsob náhrady oprávněné reklamace.

7. Záruční doba
Odpovědnost za vady se řídí Obč. zák. § 619 a následující. Tento reklamační řád byl zpracován v souladu s Obchodním a Občanským zákoníkem. Platí pro prodejny pevných paliv Vlastimil Petrůj- KODEK Bystřička, Horní Lideč a Valašská Polanka.
 


Gedip.cz

Kodek, Horní Lideč 94, 756 12 Vsetín, tel.: 571 448 382, mail: kodek@iol.cz   |   Copyright Kodek - tepelná čerpadla 2008.

www.jakbydlet.cz  lifestyle skladové kontejnerykontejnery, balkonyPalety bydleti.cz